D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

Gminny Ośrodek Kultury powołano do działalności uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 26 października 1983 roku.
Z dniem 1 listopada 1983 roku pracę w GOK rozpoczął Instruktor kulturalno – oświatowy oraz teatralny pod kierownictwem Dyrektora Ryszarda Chrobota mając siedzibę w jednym pokoju w Domu Młodego Robotnika w Małogoszczu.
GOK był pierwszą placówką kulturalną , której zadaniem była koordynacja pracy i upowszechnianie kultury na terenie 21 sołectw, stał się centrum kultury gminy Małogoszcz.
W krótkim czasie GOK otrzymał nową lokalizację również w Domu Młodego Robotnika, otrzymał do dyspozycji kilka pomieszczeń oraz salę po byłej stołówce, która stała się salą wielofunkcyjną, na której odbywały się zajęcia kół zainteresowań, spotkania oraz imprezy, w zależności od potrzeb. Z roku na rok propozycje spędzania wolnego czasu powiększały się, realizując różne formy z zakresu upowszechniania i edukacji kulturalnej.

30 lat

-

ANDRZEJ STANIEK

Dyrektor Domu Kultury w Małogoszczu w latach 1985 – 2017

Czerwiec 1985 rok. Rozpocząłem pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Małogoszczu. Baza lokalowa bardzo skromna i uboga. Sala widowiskowa to pomieszczenie po byłej stołówce Cementowni Małogoszcz. Tu odbywają się wszystkie zajęcia i imprezy. Brak sceny, brak oświetlenia, zdewastowane płytki PCV na podłodze. W ośrodku Kultury razem ze mną pracują trzy osoby, tj: – instruktor kulturalno-oświatowy – instruktor teatralny – instruktor muzyk Oferta programowa raczej skromna. Stałe formy pracy to dziecięcy teatrzyk, koło plastyczne i szachy. Działalność upowszechnieniowa to niewiele imprez z udziałem kameralnych zespołów zawodowych. W 1986r. Rozpoczyna się modernizacja i adaptacja byłej kotłowni osiedlowej na potrzeby Ośrodka Kultury. Bardzo angażuję się w proces powstawania nowego budynku. Dobre dostosowanie pomieszczeń i układ , garderób, pracowni zaowocuje komfortem pracy. Okres do 1991r. to powolny okres rozwoju placówki polegający na stopniowym wyposażaniu w niezbędny sprzęt do należytego funkcjonowania, doskonaleniu kadry i wzbogacaniu oferty kulturalnej. Powstają nowe formy pracy ,m.in. – zespół wokalny, ognisko muzyczne /filia Jędrzejowskiego Ogniska Muzycznego/. Intensywnie pracujemy nad swoim wizerunkiem. Chcemy być pozytywnie postrzegani jako placówka kultury przez społeczeństwo i przez władze gminy. Przełomem w naszym działaniu jest wspomniany rok 1991 kiedy przekazano nam nowy budynek. Nowe możliwości i wyzwania. Przede wszystkim należało rozpocząć od wyposażenia (budynek przekazano w stanie surowym, bez wyposażenia, pomieszczenia tylko wybiałkowane). Systemem gospodarczym przy zaangażowaniu młodzieży, małych firm stopniowo stworzyliśmy odpowiednie warunki pracy – urządziliśmy się np. montaż oświetlenia scenicznego to praca maturalna uczniów kieleckiego Elektryka. Równolegle z większą bazą lokalową zwiększyły się nasze możliwości działania. Powstają zespoły taneczne /zatrudnienie instruktora choreografa/, sekcje sportowo rekreacyjne /zatrudnienie instruktora ds. sportu i rekreacji/. Powstają nowe zespoły teatralne. Poza działalnością środowiskową rozpoczynamy działalność promującą naszą działalność. Zaczynamy wyjeżdżać z naszymi zespołami na przeglądy, konkursy na terenie Polski. Z roku na rok nasza działalność upowszechnieniowa jest coraz bogatsza. Już w roku 1994 z naszych propozycji skorzystało w ciągu roku ok. 10 tyś. Osób. W stałych formach pracy – 270 dzieci i młodzieży. To zobowiązywało. Staraliśmy się każdą imprezę, każde zajęcie traktować bardzo poważnie. Wiedzieliśmy, że bogata oferta programowa kosztuje, a my musimy mieć pieniądze. Rok 1994 – powstaje Dziecięce Studio Piosenki. Dalej też opiekujemy się zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy. Dzisiejsze czasy? W Ośrodku Kultury pracuje 10 osób / wszyscy mają zajęcie/. Dysponujemy specjalistycznymi, wyposażonymi pracowniami /taneczna, plastyczna, muzyczna, teatralna/. Posiadamy profesjonalne nagłośnienie i oświetloną scenę. Organizujemy wiele imprez skutecznie promujących Małogoszcz: wspomnienia Dyrektora MGOK – Andrzeja Stańka.

JAN TRACZ

Dyrektor Domu Kultury w Małogoszczu od X.2017 r

Dom Kultury w Małogoszczu jest jedyną placówką kultury na terenie gminy, obejmującej 19 sołectw (około 12 tysięcy mieszkańców), ponadto na zajęcia przyjeżdżają mieszkańcy gminy sąsiadujących: Chęciny, Jędrzejów, Krasocin i in.
Aktywnie współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie miasta i gminy Małogoszcz (szkoły, przedszkola, biblioteki), sołectwami, przedsiębiorcami przy okazji organizacji imprez plenerowych, pikników rodzinnych, imprez okolicznościowych (spotkania historyczne, odczyty, prelekcje) oraz konkursów dla dzieci młodzieży.
W ofercie naszego Domu Kultury znajdują się zajęcia , pozwalające rozwijać pasje i zainteresowania naszych podopiecznych (taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, ekologiczne, modelarskie, świetlicowe i in.) . Soliści, tancerze, aktorzy aktywnie uczestniczą w konkursach i festiwalach na terenie kraju i poza jego granicami, reprezentują gminę Małogoszcz, zdobywając cenne nagrody.
Cyklicznie organizujemy imprezy plenerowe: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Piknik Majowy, Dni Małogoszcza, Prezentacje Folklorystyczne „Rym Cym cym .. na ludowo”, Piknik na zakończenie lata, Rajd Rowerowy „Po małogoskiej ziemi”. Ponadto odbywają się stałe konkursy i spotkania dla dzieci i młodzieży: Ogólnopolski Festiwal Piosenki dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką”, Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj Sukces” , Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Przegląd Piosenki Dziecięcej „Przedszkolne Śpiewanie”, prezentacje Szkolnych Zespołów Artystycznych, świąteczne konkursy plastyczne i in.
Przy naszym DK-u prężnie działają trzy zespoły ludowe: Zespół Śpiewaczy „Bochenianki”, Zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury, Kapela Heńka, które swymi występami uatrakcyjniają imprezy na terenie gminy, powiatu i województwa, promując nasz rodzimy folklor.
Swą siedzibę mają również Szkoła Muzyczna „Casio”, która oferuje naukę gry na instrumentach strunowych, klawiszowych i perkusyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od 2012 r. do Domu Kultury przynależy Siłownia Miejska, wyposażona w różnego rodzaju sprzętu sportowego, korzystanie z niej jest bezpłatne.
Aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior”, Ochotniczą Strażą Pożarną, Urzędem Miasta, Zespołem Placówek Oświatowych w Małogoszczu, wspólne organizując różnego typu przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym , sportowym czy historycznym. W miarę możliwości pozyskujemy środki zewnętrzne.
Biorąc pod uwagę nasze możliwości lokalowe, finansowe oraz kadrowe cały czas rozwijamy się , szkolimy , by dać naszym mieszkańcom kulturę na najwyższym poziomie. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie.

PAWEŁ KRZYSZTOFIK

Dyrektor Domu Kultury w Małogoszczu od II.2024 r

Scroll to Top