D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

ZESPÓŁ TANECZNY KAPRYS

ZESPÓŁ TANECZNY “KAPRYS”, “KAPRYS JUNIOR”,”KAPRYSIĄTKA – zajęcia taneczne obejmują prace nad doskonaleniem różnych technik tanecznych, naukę kroków i figur oraz podstawowych elementów akrobatyki. Choreografie w poszczególnych zespołach zależą od inwencji twórczej instruktora oraz od poziomu zaawansowania danej grupy.
Na co dzień zajęcia z zespołem “KAPRYS”, “KAPRYS JUNIOR” prowadzone są w technice tańca współczesnego, nowoczesnego, klasyki oraz akrobatyki.

Instruktor choreograf – Edyta Piotrowska

Dziecięcy Zespół taneczny „KAPRYSIĄTKA”

Zespół powstał w 2007r. W jego skład wchodzą przesympatyczne dziewczęta i chłopcy w wieku od 4-7 lat.Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzone są w formie zabawowej, obejmują cwiczenia; rytmiczne, umyzykalniające, na orientację w przestrzeni, kroki taneczne itp.

RYTMIKA

RYTMIKA – zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 3-6 lat.Jest to bardzo atrakcyjna i potrzebna forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym – obok nauki piosenek, zabaw i tańców, wyrabia także poczucie rytmu i pozwala rozwijać się dzieciom szczególnie uzdolnionym w tym zakresie. Zabawy prowadzone w trakcie zajęć mają charakter rozwojowy, pozwalają kształtować zdolności interpersonalne, twórcze oraz rozwijać wyobraźnię.

Scroll to Top
Skip to content