D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Czwartek 16:00 - 17:30
WALCZAK PAULINA instruktor

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież na każdym etapie możliwości twórczych, od dzieci w wieku przedszkolnym po koniec klas Szkoły Podstawowej. Spotkania mają na celu rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia, wspomaganie zainteresowań i uzdolnień. Dzięki działaniom artystycznym uczestnicy nie tylko będą mogli poczuć się prawdziwymi artystami, ale też rozładowywać emocję oraz stres poprzez twórczą ekspresję.  Instruktorem od kilku lat jest Paulina Walczak.

Scroll to Top