D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

Bo w duszy nam gra

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "BOCHENIANKI"

Zespół Śpiewaczy „Bochenianki” 12 pań, którym akompaniuje akordeonista Dariusz Adamczyk Zespół popularyzuje i promuje szeroki folklor, zwłaszcza ludowe pieśni – dziedzictwo naszej kultury. Zespół bierze udział w konkursach, organizowanych na terenie województwa: Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Ciekotach, eliminacjach do Buskich Spotkań z Folklorem, eliminacje do Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek i in.. Panie z zespołu śpiewaczego uczestniczą w warsztatach dla dzieci i młodzieży, prezentując tradycyjne metody wykonywania ozdób świątecznych. Występują również na imprezach organizowanych na terenie gminy i powiatu: Wigilia, Dzień Kobiet, Majówka, Dni Małogoszcza, Prezentacje Folklorystyczne „Rym cym cym … na ludowo” i in .

W roku 2019 zespół obchodził 15 – lecie istnienia.

Kierownikiem zespołu jest pani Anna Kubus.

Zespół spotyka się w każdy piątek o godz. 16;00 w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Bocheńcu.

Próby oraz występy odbywają przy akompaniamencie akordeonisty Dariusza Adamczyka.

Scroll to Top