SEKCJA SZACHOWA

Piątek 18:00 - 19:30
budynku Centrum Szkoleń i Doradztwa SPUR-EKO.pl przy ul. Słonecznej 9 w Małogoszczu /sala na parterze
Zajęcia prowadzi Instruktor Szachowy z Centrum Szkoleń i Doradztwa SPUR-EKO.pl

SEKCJA SZACHOWA

” Szachy, to … rozrywka najszlachetniejsza, wymagająca najwyższego kunsztu” jak napisano w 1283 roku, w pierwszym podręczniku gry w szachy. Szachy to gra, która ma w sobie mnóstwo zalet, to dyscyplina łącząca elementy sportu, nauki i sztuki – stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy, jak i w życiu.
Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Niezaprzeczalne są walory szachów społeczne, kulturalne i wychowawcze.

Podstawowym celem działalności sekcji szachowej jest rozwój i popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej w środowisku gminy Małogoszcz, ze szczególnym nastawieniem na naukę i zainteresowanie grą w szachy dzieci (w wieku szkolnym) uczęszczające na zajęcia sekcji szachowej. Rozwijanie umiejętności intelektualnych i pobudzanie wyobraźni dzieci/młodzieży, kształtowane poprzez grę i rozwiązywanie zadań i kombinacji szachowych.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat na zajęcia Sekcji Szachowej.
Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Szkoleń i Doradztwa SPUR-EKO.pl przy ul. Słonecznej 9 w Małogoszczu /sala na parterze/ w każdy piątek od 18:00 – 19:30
Zajęcia prowadzi Instruktor Szachowy z Centrum Szkoleń i Doradztwa SPUR-EKO.pl

Przewiń do góry