D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

TEATR UCZY, BAWI I WYCHOWUJE

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr jest także wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu wolnego.

Cele zajęć teatralnych

 • rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,
 •  kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji,
 •  wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,
 •  wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,
 • zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,
 • rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie,
 • stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych,
 • rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,
 • kształtowanie umiejętności odreagowania stresów szkolnych
 • rozwijanie zdolności i zaspokajanie potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych form ekspresji, kształtowanie zmysłów,
 • pobudzanie psychicznego rozwoju dzieci, ich naturalnej aktywności przez zabawy i gry dramatyczne,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu scenografii i rekwizytów.
Scroll to Top
Skip to content