D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

KLUB HISTORYCZNY

Piątek - 18.00
GRZEGORZ SZYMAŃSKI instruktor

KLUB HISTORYCZNY

KLUB HISTORYCZNY

 Celem Klubu Historycznego jest wychowanie młodzieży oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA poprzez nieszablonowe, lekcje historii, patriotyzmu, kultywowanie i dokumentowanie śladów historii .
INFORMACJA DLA KANDYDATA Zachęcamy do wstąpienia do Małogoskiego Oddziału Powstańczego z 1863 r. młodzież (od 12 lat), a także osoby pełnoletnie. Gwarantujemy w fascynujący sposób spędzania wolnego czasu w odkrywaniu i dokumentowaniu śladów historii naszej małej ojczyzny oraz udział w ciekawych imprezach historycznych na terenie naszego kraju. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu wg. kalendarium działań oddziału powstańczego . Członkiem Klubu Historycznego może zostać każda osoba, która spełni warunki rekrutacji, zastosuje się do postanowień regulaminu klubu oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do Małogoskiego Oddziału Powstańczego z 1863r . 


Koordynator działań: Kwatermistrz Grzegorz Szymański

Scroll to Top