D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W MAŁOGOSZCZU ZA ROK 2020

Dom Kultury w Małogoszczu na 2020 rok przygotował program działania adresowany i aktywizujący mieszkańców miasta i gminy w różnych grupach
wiekowych, uwzględniając oczekiwania i predyspozycje potencjalnych odbiorców kultury.
Założeniem naszym jest utrzymanie w obecnych realiach lokalowych dotychczasową działalność, funkcjonowanie wszelkich form pracy, wymienionych
w sprawozdaniu pod nazwa „Koła i zespoły zainteresowań”.
Nasza oferta konstruowana jest w oparciu o wszelkie przejawy aktywnościmieszkańców gminy, np.: ściśle współpracujemy ze stowarzyszeniem emerytów
i rencistów, kołami KGW, sekcją szachową, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia fitness dla pań czy pracująca od poniedziałku do soboty siłownia.
Prowadzonych jest 19 kół i zespołów zainteresowań w których uczestniczy ok. 380 osób tygodniowo. Daje to możliwość wyboru sposobu spędzania czasu wolnego,rozwoju swoich zainteresowań, realizowania potrzeb twórczych. Program był realizowany do 12 marca 2020 , prowadzone były systematyczne
zajęcia organizowane imprezy.
Z dniem 12 marca decyzją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Dziedzictwa Narodowego odwołane zostały planowane imprezy oraz zawieszone zajęcia stałe.
Dom Kultury stosując się do obowiązujących zaleceń wspólnie z UMiG oraz Cementownią Małogoszcz przystąpił do akcji „Maseczka dla każdego mieszkańca”,zaprezentował program ON LINE z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Zamknięta została siłownia oraz plac zabaw natomiast otwarty został na sezon letni ORLIK pod okiem trenerów z Domu Kultury.
Od 1 czerwca do listopada zostaje otwarta siłownia, plac zabaw , stałe zajęcia odbywają się w obowiązującym rygorze sanitarnym szczegółowo określonym
w opracowanym przez Dom Kultury „Zasadach organizacji zajęć w Domu Kultury i Siłowni w czasie pandemii COVID-19”.
Od listopada do odwołania ponownie zostają zawieszone wszystkie zajęcia oraz imprezy z powodu COVID 19, w tym okresie Dom Kultury organizuje imprezy ONLINE : Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Nad Wierną Rzeką” , Andrzejki dla dzieci, na Mikołaja spektakl dla dzieci Teatru Fuzja czy Koncert Bożonarodzeniowyw wykonaniu Studia Piosenki i Teatru Kafelek które cieszą się bardzo dużą oglądalnością.
Rok 2020 był rokiem wyjątkowym w 36 letniej historii Domu Kultury, normalna działalność była prowadzona przez 2,5 miesiąca. Mimo dużych ograniczeń stałe zajęcia i organizacja imprez była prowadzona w zależności od sytuacji pandemicznej.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

DOMU KULTURY W MAŁOGOSZCZU ZA ROK 2020

STAŁE FORMY PRACY

KOŁA I ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ
1. STUDIO PIOSENKI
– zajęcia indywidualne _____________________________________________________ 42 osób
2. DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE ZESPOŁY TANECZNE
w tym:
– KAPRYS__________________________________________ __________________ 31 osób
– KAPRYS JUNIOR _____________________________________________________ 35 osób
– KAPRYSIĄTKA _______________________________________________________ 23 osoby
– KAPRYSIĄTKA grupa młodsza____________________________________________ 14 osób
3. TEATR „KAFELEK” (3 grupy) _____________________________________________ 31 osób
4. LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BOCHENIANKI” _________________________ 12 osób
5. LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ______________________________________ 21 osób
6. KLUB EKOLOGA _______________________________________________________ 6 osób
7. SEKCJA SZACHOWA ___________________________________________________ 18 osób
8. DZIECIĘCE KOŁO – ZABAWY PLASTYCZNE ______________________________ 6 osób
9. KLUB MŁODEGO MODELARZA „SKLEJACZE” ____________________________ 6 osób
10. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE ________________________________________________ 10 osób
11. ORKIESTRA DĘTA _____________________________________________________ 15 osób
12. NAUKA GRY: INSTRUMENTY KLAWISZOWE I PERKUSYJNE
/keyboard, pianino, perkusja, akordeon, gitara/ (współpraca) __________________ 30 osób
13. FITNESS _______________________________________________________ średnio 20 osób
14. SIŁOWNIA ______________________________________________ średnio dziennie 19 osób
15. Klub Historyczny – Małogoski Oddział Powstańczy 1863 od 1 lutego ______________ 10 osób
16. KAPELA HEŃKA _______________________________________________________ 5 osób
17. ORLIK w sezonie letnim

WYKAZ IMPREZ:
– 3 stycznia – XVII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” – współpraca z Parafią WNMP w Małogoszczu
Uczestników: 60


– 5 stycznia – XVII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” – Koncert Galowy w Kościele
Widzów: 160
– 12 stycznia – XXVII Finał WOŚP – plener: Orkiestra Dęta, , Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Śpiewaczy „Bochenianki”, Kapela Heńka, Studio Piosenki, zespól taneczne, zespół REVERS BAND
Widzów: 600

– 27 stycznia – 8 lutego – Akcja „Ferie z Domem Kultury” – cykl wydarzeń o charakterze rozrywkowo – sportowym
Uczestników: 1211


– 16 lutego XXV Wybory Małej Miss Miasta i Gminy Małogoszcz „Walt Disney presents” – gala finałowa
Widzów 165


– 21 lutego – Akademia w wykonaniu uczniów ze szkoły Podstawowej w Małogoszczu w 158 rocznicę bitwy pod Małogoszczem .

Widzów: 120
– 22 lutego – wykład „Józef Śmiechowski – nieznany bohater bitwy małogoskiej” – MariuszBazylewicz, występ młodzież z Domu Kultury, koncert Orkiestry Dętej Marcina Chlebnego

– 23 lutego – uroczystości na Placu Kościuszki: procesja wiernych z kościoła na plac, uroczysta Msza Święta w Kościele WNMP w Małogoszczu, apel poległych na cmentarzu parafialnym, XIII Małogoski Złaz Turystyczny – Zagroda Edukacyjna „Ostoja Dworska”, wykład historyczny „Historia jednego
obrazu” – Jacek Grzymała, wystawa pamiątek zbiorów z lat nadziei 1863/1864 – Stowarzyszenie
„Szaniec 1863”, inscenizacja potyczki powstańczej


– 8 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet – zespół „Roxette Tribute Band” , życzenia i kwiaty – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz i Starosta Powiatu Jędrzejowskiego
– 12 marca – Decyzją Prezesa Rady Manistów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszona działalność (odwołane zajęcia i imprezy)

– od 15 marca – udział pracowników Domu Kultury w akcji „Maseczka dla każdego mieszkańca” – współpraca Lafarge Cementownia Małogoszcz , malowanie Domu Kultury, impregnacja placu zabaw, szycie kotylionów na święta państwowe, pomoc dla Stowarzyszenia Emerytów w pisaniu projektu do
LGD
– 11 maja – remont sali plastycznej
– 18 maja – 30 września – nadzór nad boiskiem sportowym „Orlik”

– 26 maja – Koncert z okazji Dnia Matki on-line (Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Śpiewaczy
„Bochenianki”, Studio Piosenki, grupy teatralne)


– 1 czerwca – „Kopciuszek na wesoło” bajka w wykonaniu grupy teatralnej Kafelek – on line na Dzień Dziecka
– 1 czerwca – otwarcie siłowni i placu zabaw, dezynfekcja
– 9 czerwca – rozdanie nagród w Konkursie Plastycznym „Palma wielkanocna” – plener

– 9 czerwca – akcja „Gaszyn Challange” – pompki na pomoc Wojtusiowi
– 18 czerwca – 26 czerwca – zabawa plenerowa w Zagrodzie Edukacyjnej „Ostoja Dworska” –
podsumowanie sezonu artystycznego zespołów tanecznych
– Wakacje z Domem Kultury 2020

 

 

 

 

– 4 -7 lipca – udział Zespołu Pieśni i Tańca DK Małogoszcz w nagraniach do koncertu „Alleluja czyli happy day” – Katedra w Kielcach
– 26 lipca – eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem, udział: Walas Monka, Cacek Henryk, Zespół Śpiewaczy „Bochenianki” (emisja programu 15 sierpnia)
– 23 sierpnia – Rowerowa Akademia Królestwa dla uczczenia VI rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II – rowerowa pielgrzymka z Krakowa do Warszawy w Małogoszczu
– 23 sierpnia – Koncert charytatywny pt. „Marzenia się spełniają” dla Ani Sosnowskiej z Wiśnicza – Kozłów ( udział: Studio Piosenki, Zespół Śpiewaczy „Bochenianki”, Zespół Pieśni i Tańca DK Małogoszcz, Fitness, nagłośnienie, scena)
WIDZÓW – 600
– 26 września – Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Przedszkoli w szachach o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
Uczestników 40
– 17 października – zamknięcie Siłowni decyzją Prezesa Rady Ministrów
– 29 października – wręczenie nagród w Konkursie Plastycznym „Złota Polska Jesień”, zgłoszonych 81 prac, nagrodzonych 33
– 7 listopada – XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką” ON-LINE na podstawie nadesłanych nagrań, uczestników 54, nagrodzonych 21 osób

– 30 listopada – Andrzejki dla dzieci i młodzieży on line, w formie slajdów, prezentacja spektaklu w wykonaniu grupy teatralnej „kafelek” Zdrowie na wesoło na kanale YouTube


– 6 grudnia – „Takich Świąt jeszcze nie był” – spektakl w wykonaniu Teatru Forma on line na kanale YouTube

– 21 grudnia – rozdanie nagród w konkursie „Anioł Bożonarodzeniowy”, nagrodzonych i zgłoszonych 43
– 22 grudnia – Koncert Bożonarodzeniowy on line (Studio Piosenki i grupy teatralne „Kafelek”)


STUDIO PIOSENKI 2020 – FESTIWALE OSIĄGNIĘCIA WYSTĘPY
W roku 2020 w Studiu Piosenki Domu Kultury w Małogoszczu w zajęciach uczestniczyło ogółem 42 osoby w grupie prowadzonej przez instruktor Justynę Łysak – Jończyk. Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności wokalnych poprzez ćwiczenia emisyjne głosu, kształcenie słuchu, stosowanie
prawidłowej dykcji, właściwe frazowanie melodii, pracę z mikrofonem. Dzięki tym ćwiczeniom rozwija się u dzieci i młodzieży nie tylko technika wokalna, ale również pamięć muzyczna, koncentracja, poczucie rytmu. Studio Piosenki daje także możliwość udziału w koncertach oraz festiwalach na terenie całego kraju, które pozwalają uczestnikom zajęć zdobywać doświadczenie sceniczne oraz osiągać coraz lepsze wyniki a co za tym idzie otrzymywać nagrody.
03.01.2020 – XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” – Małogoszcz udział wzięło 19 osób ze Studia Piosenki
Nominacje do Koncertu Galowego:
Natalia Warzyńska, Maja Szproch, Martyna Robok
05.01.2020 – XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” – Koncert Galowy – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu
udział: 3 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODY:
Martyna Robok – II MIEJSCE
Maja Szproch – WYRÓŻNIENIE
Natalia Warzyńska – III MIEJSCE

9-10.01.2020 – VIII Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda Płynie z Wysokości” – przesłuchania WDK Kielce
udział: 12 osób ze Studia Piosenki
nominacja do Koncertu Galowego: Natalia Warzyńska
11.01.2020 – Konkurs Kolęd i Pastorałek „Józefowe Kolędowanie” – eliminacje Kielce Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny
udział: 1 osoba ze Studia Piosenki
Nominacja do Koncertu Finałowego
12.01.2020 – Koncert Galowy – VIII Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych Kolęda Płynie z Wysokości” – Kościół Garnizonowy – Kielce
udział: 1 osoba ze Studia Piosenki
NAGRODY: I MIEJSCE
NAGRODA SPECJALNA – Fundacji Kultury im. S. Kudelskiego – profesjonalne
nagranie w Studiu United Records
NAGRODA SPECJALNA – TVP 3 KIELCE – nagranie teledysku
12.01.2020 – 28 Finał WOŚP – Małogoszcz
udział: Barbara Leśniewska, Natalia Warzyńska
13.01.2020 – VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „GLORIA” – MDK Kielce – eliminacje
Nominacje na podstawie demo: 4 osoby ze Studia Piosenki
18.01.2020 – Konkurs Kolęd i Pastorałek „Józefowe Kolędowanie” – Koncert Finałowy – Kielce Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny
udział: 1 osoba ze Studia Piosenki
NAGRODY: I MIEJSCE oraz zaproszenie do zespołu JÓZEFOWE KWIATKI
19.01.2020 – XXVII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – eliminacje – CK Jędrzejów
udział: Natalia Warzyńska
Nominacja do Koncertu Finałowego
23.01.2020 – Program TVP3 KIELCE „KASA BILETOWA” – emisja
udział Natalii Warzyńskiej w programie kulturalnym „Kasa biletowa” w TVP3 Kielce z utworem „Słuchaj brzmi aniołów pieśń” .
Nagrań audio dokonano w Studiu United Records w Kielcach.
Teledysk do utworu powstał w studiu TVP3 Kielce.
24-25.01.2020 – VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „GLORIA” – MDK Kielce – finał
udział: 4 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODA:
Natalia Warzyńska – WYRÓŻNIENIE
26.01.2020 – XXVII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Koncert Finałowy – Włoszczowa
udział: 1 osoba ze Studia Piosenki
NAGRODA: I MIEJSCE
28-30.01.2020 – Warsztaty Wokalne w Studiu Piosenki w ramach ferii zimowych
29.01.2020 – Próba do wyborów Małej Miss
5-6.02.2020 – Warsztaty Wokalne w Studiu Piosenki w ramach ferii zimowych

5.02.2020 – Próba do wyborów Małej Miss
16.02.2020 – Wybory Małej Miss Miasta i Gminy Małogoszcz „Walt Disney presents”
udział – występ: Anna Taranek
22.02.2020 – Koncert – 157 Rocznica Bitwy pod Małogoszczem – DK Małogoszcz
udział i występ: Natalia Warzyńska
28.02.2020 – XXII Scena Dla Ciebie – eliminacje Kielce
udział: 2 osoby ze Studia Piosenki
4.03.2020 – XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” – eliminacje Włoszczowa
Nominacje na postawie demo: 7 osób ze Studia Piosenki
7.03.2020 – XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” – finał Włoszczowa
udział: 5 osób ze Studia Piosenki
NAGRODA:
Natalia Warzyńska – WYRÓŻNIENIE
16.03.2020-26.06.2020 – Zajęcia online z uczestnikami Studia Piosenki
15.05.2020 – Nowy kanał YouTube Studia Piosenki – RIVER
Nowy kanał na którym umieszczane są sukcesywnie efekty pracy online w Studiu Piosenki. Powstają nowe filmy do których wykorzystane zostają materiały dźwiękowe z wieloletnich działań oraz bieżącej pracy studia. Jednocześnie, mając na celu promocję młodzieży, dzieci jak i małogoskiego regionu na skalę ogólnopolską, studio otrzymało nową nazwę jako znak firmowy Studio Piosenki RIVER (river – rzeka, co ma być kojarzone z regionem i Wierną Rzeką) , realizacja audio-video: instruktor Justyna Łysak-Jończyk
25.05.2020 – Koncert na Dzień Matki – online
udział: 6 osób ze Studia Piosenki
realizacja audio-video: instruktor Justyna Łysak-Jończyk
27-28.05.2020 – Harcerska Wiosna Kulturalna – on-line – Kielce – Białogon
udział: 3 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODY:
Maja Szproch – III MIEJSCE
Karolina Simlat – WYRÓŻNIENIE
Anna Taranek – WYRÓŻNIENIE
23.06.-15.07.2020 – XV Ogólnopolski Festiwal Laureatów Festiwali Piosenki – LAUR 2020 – on-line
udział: 4 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODY:
Barbara Leśniewska – ZŁOTY LAUR
Anna Taranek – SREBRNY LAUR
Maja Szproch – SREBRNY LAUR
Karolina Simlat – BRĄZOWY LAUR
5.10.2020 – 25 Konkurs Wygraj Sukces – edycja on-line – kwalifikacje wstępne
udział: 13 osób ze Studia Piosenki
nominacje do II etapu: Katarzyna Malik, Maja Szproch, Karolina Simlat,
Blanka Gawron, Martyna Robok, Anna Taranek, Barbara Leśniewska,
Julia Kasprzyk, Lena Borowska

14.10.2020 – Konkurs „MAM TALENT – ONLINE” – CpdMZ Kielce
udział: 3 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODA:
Maja Szproch – WYRÓŻNIENIE
6.11.2020 – III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bez Granic „GOLDEN VOICE” – edycja online
– Jędrzejów 2020
udział: 4 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODY:
Natalia Warzyńska – I MIEJSCE
Barbara Leśniewska – WYRÓŻNIENIE
7.11.2020 – Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką” – edycja on-line
Małogoszcz
udział: 7 osób ze Studia Piosenki
NAGRODY:
Barbara Leśniewska – II MIEJSCE
Julia Kasprzyk – II MIEJSCE
Anna Taranek – WYRÓŻNIENIE
10.11.2020 – 25 Konkurs Wygraj Sukces – edycja on-line – drugi etap
udział: 9 osób ze Studia Piosenki Nominacja do finału: Julia Kasprzyk
12.11.2020 – Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka” – edycja on-line kwalifikacje wstępne
udział: 11 osób ze Studia Piosenki
nominacje do finału: Julia Kasprzyk, Damian Kasprzyk, Nel Włodarska,
Barbara Leśniewska
19.11.2020 – Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka” – edycja on-line finał
udział: 4 osoby ze Studia Piosenki
NAGRODA:
Barbara Leśniewska – WYRÓŻNIENIE
20-21.11.2020 – 25 Konkurs Wygraj Sukces – edycja on-line – finał
udział w finale: Julia Kasprzyk
21.11.2020 – Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka” – Koncert Galowy
Udział Barbary Leśniewskiej w Koncercie Galowym. Promocja nowej płyty „Piosenki festiwalowe” na której znalazł się utwór „Tylko ty w marzeniach” wykonany przez Basię i zaaranżowany przez Bartka Leśniewskiego. Zarejestrowany w krakowskim studiu nagraniowym w październiku tego roku.
22.11.2020 – Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa i Andrzeja Litwina – edycja on-line – Kielce
udział: 6 osób ze Studia Piosenki
26.11-08.12.2020 – Realizacja nagrań AUDIO-VIDEO w Studiu Piosenki RIVER do koncertu bożonarodzeniowego realizacja nagrań audio-video: instruktor Justyna Łysak-Jończyk
przygotowanie i udział 8 solistów w nagraniach w Studiu Piosenki:
przygotowanie solistów do nagrań audio-video: Julia Kasprzyk, Damian Kasprzyk, Barbara Leśniewska

22.12.2020 – Koncert Świąteczny – on-line – DK Małogoszcz
udział: 11 osoby ze Studia Piosenki
26.12.2020 – Transmisja Koncertu „Wspólnota serc” – TVP3 KIELCE
Muzyczna podróż przez historie naszego kraju. Podczas koncertu „Wspólnota serc” wystąpiła Orkiestra i Chór Stowarzyszenia Passionart a także uczestnicy Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Koncert został zrealizowany przez TVP3 Kielce, z inicjatywy IPN.
Do koncertu zaproszono tylko wybranych laureatów z wszystkich edycji konkursu. Mogliśmy w nim usłyszeć Klaudię Stańczyk w utworze „Polskie skrzydła”,
która została laureatką festiwalu w listopadzie 2018 roku.
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
FERIE 2020
– 28 stycznia – „Turniej w Piłkarzyki” – dwie kategorie wiekowe (do 12 lat i 13-18 lat)- 20
uczestników.
– 30 stycznia – „Turniej Warcabowy” – dwie kategorie wiekowe (do 12 lat i 13-17) – 12 uczestników.
– 4 lutego – „Turniej Tenisa Stołowego” kategoria wiekowa 12-18 lat – 6 uczestników.
– 6 lutego – „Konkursy ruchowo-sprawnościowe” – dwie kat. wiekowe (do 9 lat i 10-13 lat) – 14
uczestników.
– 10 marca – finał „Turniej Dwuboju” – kategoria wiekowa 11-14 lat . 11 lutego podczas eliminacji do Turnieju zakwalifikowano pięciu najlepszych zawodników, którzy grali w piłkarzyki oraz warcaby.
Takie spotkanie, gdzie gracze rywalizowali ze sobą w w/w dyscyplinach systemem ”każdy z każdym”,odbyło się 18, 25 lutego oraz 3 i 10 marca. Każdy dzień Turnieju oceniany był punktacją, a suma w finale decydowała o wygranej I, II i III miejsca.
– 10 marca – finał „Żeńska Liga Dwuboju” – kategoria wiekowa 9-12 lat. 22 lutego podczas eliminacji do Turnieju zakwalifikowano cztery najlepsze zawodniczki, które grały w warcaby oraz piłkarzyki. Takie spotkanie, gdzie uczestniczki rywalizowały ze sobą w w/w dyscyplinach systemem „każdy z każdym” odbyło się 29 lutego, 7 i 14 marca. Za każdym razem oceniane były punktacją, a ich suma decydowała o tym, której z nich przyznano I, II i III miejsce.
WAKACJE 2020
Od połowy lipca do końca sierpnia na zajęciach świetlicowych dzieci między innymi korzystały z gier planszowych, grały w piłkarzyki, uczestniczyły w zajęciach plastycznych i konkursach sprawnościowych, brały udział również w konkursie gry w kapsle -średnio codziennie – 10uczestników
– 29 września 2020r. – finał „ Turniej Dwuboju” w kategorii wiekowej 10-12 lat. 8 września podczas eliminacji zakwalifikowano pięciu zawodników, którzy rywalizowali ze sobą grając w piłkarzyki oraz warcaby systemem ”każdy z każdym”, zdobywając punkty. Suma punktów decydowała o tym, który
z nich otrzymał I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
– 3 października – zabawy oraz konkursy sprawnościowe (rzuty piłką w kręgle, rzuty piłkami do taczki, jazda taczką na czas, biegi z przeszkodami) – 8 uczestników.
– 10 października – finał „Liga Dwuboju” – kategoria wiekowa 14-16 lat. 9 września podczas eliminacji do Turnieju zakwalifikowano pięciu uczestników, którzy grali w piłkarzyki oraz w tenisa stołowego. Takie spotkanie, gdzie zawodnicy rywalizowali ze sobą systemem „każdy z każdym”
w w/w dyscyplinach i zdobywali punkty, odbyło się 16, 23, 30 września oraz 8 i 10 października.
Suma punktów decydowała o tym, który z graczy zajął I, II i III miejsce.
– 31 października – finał „Liga Wieloboju” – kategoria wiekowa 14-16 lat. 13 października podczas eliminacji zakwalifikowano pięciu zawodników, którzy grali w tenisa stołowego, w piłkarzyki oraz w warcaby. Podczas kolejnych spotkań, które odbyły się 17, 24 i 31 października, gracze rywalizowali ze sobą systemem „każdy z każdym” w w/w dyscyplinach, zdobywając punkty. Suma punktów decydowała o tym, który z zawodników zajął I, II i III miejsce.

GRUPY TEATRALNE „KAFELEK”
W roku 2020 w Domu Kultury w Małogoszczu działały 3 grupy teatralne: 1) Najmłodsza- 11 osób, 2)
średnia – 17 osób, najstarsza – 4 osoby
– styczeń- Warsztaty z Anną Marią Kosik w ramach Ferii z Domem Kultury
– luty – XXV Finał Wyborów Małej Miss Miasta i Gminy Małogoszcz pt. „Walt Disney presents”
(udział w próbach, występ podczas Gali)
– 24 lutego- występ recytatorski Piotra Celejowskiego oraz Amelii Ziencikiewicz podczas obchodów
157 rocznicy bitwy pod Małogoszczem
– 25 maja (premiera) zdalny koncert z okazji Dnia Matki – występy nagrane w domu na podstawie materiałów przygotowanych przez instruktora
– I miejsce podczas Konkursu Teatralnego „Miniatury sceniczne”, który został zorganizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie dla Aleksandry Tracz za monodram „Kobiecy kierat”
– udział Natalii Wypych, Elizy Grządziel oraz Julii Szymkiewicz w Konkursie Recytatorskim pt. „Co ci powiem moja ojczyzno. Wielki Polak w tle”, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Nowinach . Dziewczęta recytowały wiersze własnego autorstwa
– 2 grudnia – zdalny koncert Bożonarodzeniowy – występy nagrane w domu na podstawie materiałów przygotowanych przez instruktora
ZESPOŁY TANECZNE „KAPRYS”
– styczeń 2020 – udział Zespołów Tanecznych Kaprys w koncercie WOŚP
– do 16 marca – systematyczne zajęcia w grupach
– od września do 28 października – systematyczne zajęcia w czterech grupach zespołu Kaprys.
Reaktywacja byłych tancerek zespołu – próby do koncertu z okazji 30 lecia zespołu.
– Zajęcia akrobatyki prowadzone 5 grupach
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA I KAPELI HEŃKA
Udział w imprezach konkursowych:
21.01 – Eliminacje do Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i w CK Jędrzejów-Zofia Wilk
26.07 – Eliminacje do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem w CK Jędrzejów
Udział: Henryk Cacek , Monika Walas, Bochenianki – nominacja do Koncertu Finałowego: Henryk Cacek , Monika Walas, Dariusz Adamczyk
23.08– Konkurs Finałowy Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem – Busko Zdrój
Nominowani do Koncertu Laureatów
– w kategorii solistów śpiewaków :
I miejsce ex aequo Monika Walas solistka Kapeli Heńka
– w kategorii solistów instrumentalistów:
I miejsce ex aequo Dariusz Adamczyk akordeonista prowadzący zespół Śpiewaczy
DK Bochenianki
II miejsce Heniek Cacek
17.06 – Konkurs o nagrodę „Jawor u źródeł kultury” – zgłoszony: ZPiT, Kapela Heńka, Alek Szymkiewicz, Monika Walas
Działalność ZPiT , udział w imprezach rozrywkowych:
Rok 2020 był rokiem jubileuszowym ZPiT – dziesięciolecie istnienia. W tym czasie zespół wystąpił w 160 imprezach rozrywkowych na terenie całego kraju oraz w 58 imprezach konkursowych w kraju a także za granicą, odbył ok. 440 prób w których uczestniczyło średnio ok. 20 osób, przygotowując się
do koncertów.
Rok 2020 był również rokiem wyjątkowym w działalności Zespołu Pieśni i Tańca z powodu szerzącej się epidemii koronawirusa z dniem 12 marca zostały zawieszone zajęcia i odwołane imprezy
Do czasu zawieszenia działalności zespół odbył 9 prób, wystąpił podczas :
12.01 – WOŚP występ ZPiT oraz Kapeli Heńka – impreza plenerowa
23.02 – Udział ZPiT w obchodach 157 Rocznicy Bitwy pod Małogoszczem

Mimo zawieszonej działalności zespół w obowiązujących obostrzeniach występił ON LINE w nagraniach programu z okazji Dnia Matki.
Od 8 czerwca rozpoczęły się zajęcia w nowych warunkach (zaleceniach) panującej epidemii i obowiązujących restrykcjach tj. zachowanie odpowiedniej odległości od uczestników zajęć a przez to ograniczenie ilości osób w sali widowiskowej DK gdzie odbywają się próby zespołu w związku
z powyższym może przebywać 11 osób natomiast zespół liczy 24 osoby dlatego ZPiT nie mógł prowadzi zajęć, próby prowadzić tylko Kapela Heńka .
W okresie od 13.08 do 15.10 odbyło się 8 spotkań zespołu w niepełnym składzie przygotowując się do:
4,5.08 – zespół wziął udział w Koncercie festiwalowym Alleluja Happy Day 5:
Koncert miał na celu uczczenia trzech jubileuszy:
100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, oraz 850 lecia Bazyliki
Katedralnej w Kielcach .
Producent: Agencja Artystyczna Kuman Team, WDK Kielce i Miasto Kielce
4 i 5.08.2020 odbyły się próby i nagrania z udziałem zespołu w Bazylice Katedralnej w Kielcach.
Emisja koncertu na całą Polskę 15 sierpnia 2020.
23.08 – Koncert charytatywny dla Ani Sosnowskiej ”Marzenia się spełniają” – impreza plenerowa –
występ ZPiT oraz Kapeli Heńka
W 2020 roku zespół wziął udział w 2 imprezach konkursowych oraz 4 imprezach o charakterze
rekreacyjno-rozrywkowym, odbyły się 17 prób zespołu w Domu Kultury przygotowując program do
w/w imprez. Zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury liczy 23 osoby w tym: 6 osób w kapeli oraz 17 osób
w zespole wokalno-tanecznym.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BOCHENIANKI”
– 13 stycznia – występ podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– styczeń – eliminacje do Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Jędrzejowie
– 23 sierpnia – występ podczas Koncertu Charytatywnego w Kozłowie
ORKIESTRA DĘTA
– 13 stycznia – występ podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– 23 lutego – występ podczas obchodów 158 rocznicy bitwy pod Małogoszczem 24 lutego 1863 – Dom Kultury Małogoszcz
– 24 lutego – oprawa artystyczna Mszy Świętej oraz występ w Rynku podczas obchodów 158 rocznicy
bitwy pod Małogoszczem 24 lutego 1863 r.
SEKCJA SZACHOWA
Zajęcia Sekcji Szachowej Domu Kultury w Małogoszczu w roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa prowadzone były w styczniu, lutym, marcu i październiku przez Centrum Szachowe SPUR-EKO.pl w siedzibie Centrum przy ul. Słonecznej 9 w Małogoszczu. Do sekcji szachowej w tymże okresie uczęszczało i brało udział w zajęciach 18 dzieci/7-14 lat/ z terenu miasta i gminy Małogoszcz.
We wrześniu br. w partnerstwie MKS „WIERNA” Małogoszcz oraz Urzędem Miasta i Gminy Małogoszcz zorganizowano II Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.
Styczeń 2020 r.:
1. Organizacja i nadzór nad szkoleniem szachowym zorganizowanym dla dzieci i młodzieży z sekcji szachowej DK Małogoszcz w dn.: 03, 10, 17, 24, 31.01.2020 r. – 10 godzin
Luty 2020 r.:
1. Organizacja i nadzór nad szkoleniem szachowym zorganizowanym dla dzieci i młodzieżyz sekcji szachowej DK Małogoszcz w dn.: 07, 14, 21, 28.02.2020 r. – 8 godzin

Marzec 2020 r.:
1. Organizacja i nadzór nad szkoleniem szachowym zorganizowanym dla dzieci i młodzieży z sekcji szachowej DK Małogoszcz w dn.: 06.03.2020 r. – 2 godziny
Wrzesień 2020 r.:
Przeprowadzono turniej szachowy dla dzieci i młodzieży II Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
W sobotę, 26 września 2020 r. w gościnnych progach małogoskiego Domu Kultury odbyły się II Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach o puchar Burmistrza Miastai Gminy Małogoszcz. W turnieju tym udział wzięło 38 młodych adeptów królewskiej gry z terenu
naszej gminy, którzy rozegrali 7 rund systemem szwajcarskim.
Organizatorem turnieju był Miejski Klub Sportowy Wierna Małogoszcz a partnerami Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Dom Kultury w Małogoszczu. W ciągu całego dnia dzieci rozegrały 7 rund systemem szwajcarskim. Do zdobycia maksymalnie było 7 pkt (1 za zwycięstwo, 0,5 pkt za remis, 0 pkt porażka). Przy takiej samej ilości zdobytych punktów o końcowej kolejności decydowały małe punkty.
Wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk Starosty Powiatu Jędrzejowskiego Pawła Faryny, Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusza Piotrowskiego, Prezesa MKS Wierna Małogoszcz Sławomira Trybka oraz Dyrektora Domu Kultury Jana Tracza pamiątkowe medale za udział w turnieju, a najlepsi szachiści w poszczególnych kategorii puchary i statuetki ufundowane przezUrząd Miasta i Gminy Małogoszcz.
WYNIKI KOŃCOWE:
Klasy I-III kat. dziewcząt:
I Miejsce – Mendelska Anna 4,5 pkt
II Miejsce – Strzelecka Emilia 4,5 pkt
III Miejsce – Taranek Anna 3 pkt
Klasy I-III kat. chłopcy:
I miejsce – Franciszek Urgacz 7pkt
II miejsce – Lagierski Jan 5 pkt
III miejsce – Klimek Olaf 4,5 pkt
IV miejsce – Bryła Miłosz 4 pkt
V miejsce – Równiak Igor 4 pkt
Najmłodszy zawodnik: Oliwier Kowalski
Wyróżnienia:

Arczewski Krzysztof, Strzelecki Piotr, Kubus Wojciech, Knap Franciszek, Bątkiewicz
Jakub, Kowalski Marcel
Klasy IV-VI kat dziewcząt:
I Miejsce – Dewerenda Alicja 4 pkt
II Miejsce – Ziencikiewicz Amelia 3,5 pkt
III Miejsce – Pakaszewska Katarzyna 3 pkt
IV Miejsce – Wojciechowska Antonia 2,5 pkt
V Miejsce – Vinci Helena 2 pkt
Wyróżnienie: Kapała Julia
Klasy IV-VI kat. chłopców
I Miejsce – Spurek Radosław 6,5 pkt
II Miejsce – Bątkiewicz Piotr 5 pkt
III Miejsce – Kupczyk Jan 5 pkt
IV Miejsce – Róg Paweł 4,5 pkt
V Miejsce – Kurowski Krzysztof 4,5 pkt
Październik 2020 r.:
Organizacja i nadzór nad szkoleniem szachowym zorganizowanym dla dzieci i młodzieży z sekcji szachowej DK Małogoszcz w dn.: 02, 09, 16, 23.10.2020 r. – 8 godzin
KLUB MŁODEGO MODELARZA ,,SKLEJACZE”
Zajęcia odbywały się na modelarni w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło 8 członków klubu. W trakcie zajęć modelarskich wykonywano takie prace jak; dobieranie materiałów do wykonania dioramy, obróbka elementów modeli, szlifowanie, klejenie oraz malowanie. Po wykonaniu swoich prac, członkowie klubu przygotowali modele do wystawy .
W Domu Kultury została zainstalowana gablota w której to zostały wyeksponowane prace modelarskie wykonane przez członków K.M.M. ,,SKLEJACZE,, .
W okresie wiosennym po wprowadzeniu obostrzeń związanych z COVID 19 , zajęcia zostały zawieszone . Wznowienie zajęć nastąpiło w październiku i ponownie zostały zawieszone w listopadzie aż do chwili obecnej.
KLUB EKOLOGA
Nadrzędnym celem zajęć edukacyjnych przyrodoznawstwa prowadzonych przez Klubu Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu 2020 r. było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw młodego pokolenia zgodnych z etyką ekologiczną przez: przygotowanie najmłodszych do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, miejscowości, rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, wpajanie silnego związku ze środowiskiem, uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej
obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu, umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Formy i metody prowadzenia zajęć edukacyjnych to: warsztaty ekologiczne, zwiady przyrodnicze, wycieczki edukacyjne, rajdy rowerowe i piesze, gry i zabawy zakresu ekologii. W 2020 r Klub Ekologa liczył 12 członków, którzy przyczynili się bezpośrednio do zorganizowania działań proekologicznych w którym uczestniczyły dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Małogoszcz. Działania zakresu edukacji ekologicznej 2020 r. prowadził Koordynator ds. edukacji ekologicznej Grzegorz Szymański. Klub Ekologa 2020 r. przeprowadził działania ekologiczne Wg poniższych zestawień :
w ramach co tygodniowych zajęć edukacyjnych w roku 2020 przeprowadzono około 73 spotkań , które odbywały się cztery razy w miesiącu -w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.00 ;
Z wiąsku zaistniałych zarządzeń przez Rząd w związku z Pandemią Koronawirusa w prowadzonych od 12 marca 2020 r. Planowane zajęcia Klubu Ekologa działającego przy DK Małogoszczu wg co tygodniowego planu zajęć odbyły się zdalnie poprzez Komunikatora internetowego na Facebook
Messenger. Wideo Warsztaty Edukacyjne odbyły się w grupie dzieci z Klubu Ekologa biorących udział w zajęciach . Powyższa zmiana prowadzenia zajęć edukacyjnych w takiej formie pozwoliła na kontynuacje zajęć eko kreatywności w Domu Kultury Małogoszcz oraz pozwoliła przede wszystkim
na cotygodniowy kontakt dzieci poprzez taką formę pracy w tak trudnym czasie dla nas wszystkich w takiej formie zajęcia edukacyjne odbyły się w miesiącach Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Październik ,Listopad, Grudzień 2020 roku .
W styczniu W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH XII ZIMOWYM PTAKOLICZENIU OBSERWACJE MAŁOGOSKIEJ PRZYRODY Opis : Zgodnie założeniami tegorocznych zimowych obserwacji ornitologicznych ogłoszonymi przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach corocznej akcji wzorowanej na brytyjskim „Big Garden Birdwatch” Małogoski Klub Ekloga działający przy Domu Kultury w Małogoszczu 28.01. 2020 r wziął udział w Ogólnopolskim XVI Zimowym Ptakoliczeniu. Zwiad przyrodniczy przeprowadziliśmy w obrębie załażenia pofolwarcznego z drugiej połowy XIX, znajdującego się w miejscowości Leśnica gm. Małogoszcz woj. Świętokrzyskie zwanego zagrodom edukacyjną Ostoja Dworska, które poprowadził Grzegorz Szymański Przewodnik Świętokrzyski a zarazem Koordynator ds. edukacji ekologicznej w regionie. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Klubu Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz przeprowadził trzy spotkania zakresu edukacji ekologicznej w ramach XIII edycji Ferii z Ekologami 2020 mających na celu popularyzację wiedzy o zdrowym stylu życia ,bogactwie przyrodniczo-kulturowym naszego województwa. w ramach XIII Małogoski Złaz Turystyczny w 157 Rocznicę Bitwy Małogoskiej Klub Ekologa był współorganizatorem Małogoskiego Złazu Turystycznego uczestniczyło ok. 300 osób.
W ramach Małogoskich Obchodów Dnia Ziemi 2020 po raz XIV Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu pod kierownictwem Pana Grzegorza Szymańskiego Koordynatora ds. edukacji ekologicznej zorganizował Plenerową WYSTAWA PLASTYCZNA MAŁOGOSKIEGO
KLUBU EKOLOGA Pt.; MODNA PANI W OCZACH DZIECKA W CUDOWNYCH KOLORACHWIOSNY… Prace plastyczne wykonały dzieci z Klubu Ekologa , podczas obserwacji pogody widzianej z okna swego pokoju w pierwszych dniach Wiosny w ramach zdalnych warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Klubu Ekologa DK Małogoszcz –Koordynator Grzegorz Szymański. Prace ukazują urocze postacie Pani Wiosny spacerującej w zaprojektowanych przez
młodych autorów w kreacjach stosownie do pogody, poprzez Wiosenny Krajobraz Kulturowy Ziemi Małogoskiej, a w nich Cudowne kolory wiosny: barwne łąki pełne kwiatów, kwitnące drzewa oraz zwierzęta. Dziękujemy wszystkim: twórcom prac, ich opiekunom oraz instytucją za udział i pomoc w organizacji wystawy . Wystawa została wyeksponowana za pomocą banerów, które zostały umieszczone na terenie Miasta Małogoszcz.
W lipcu i sierpniu w ramach XIII EDYCJI WAKACJI Z EKOLOGAMI 2020 Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu zorganizował wypoczynek edukacyjny dla dzieci i młodzieży Pt.: „Z NASZEJ MIEDZY CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE.

Zestawienie działań ekologicznych – lipiec 2020 r.
08-10-07-2020r
Eko – Biwak na Ziemi Małogoskiej Pt.: Wakacyjni Odkrywcy 2020

– Eko Przygoda na Ziemi Małogoskiej Spotkanie wakacyjne dla dzieci i młodzieży

– W ramach naszych działań edukacyjnych Wakacje z Ekologami 2020 . W obrębie Zagrody edukacyjnej Ostoja Dworska Grzegorza
Szymańskiego odbył się po raz XIV Biwak Ekologiczny . W ramach wydarzenia odbyło się Wakacyjne edukacyjne Kino Pod Gwiazdami tzw. projekcja slajdów edukacyjno przyrodniczych Pt.: SKRZYDLACI WŁADCY PRZESTWORZY , które gościnie poprowadzili zaproszeni na tą okoliczność Pasjonaci Fotografii Przyrodniczej Pan Piotr Waleron oraz Pan Wojciech Grad … Ognisko z mnóstwem witaminowej bomby z grillowaniem, pieczeniem
warzyw, owoców, kiełbasek … Wyprawa piesza w nocnej scenerii lasu pt. Wielkie Oczy …
Zapewniliśmy dla Uczestników wiele zabaw bez liku … Czyli; Aktywny Poranek – Edukacyjne Południe – Szalone Popołudnie… Wyprawy piesze z pasją i przyjemnością, mądrze, wesoło, blisko przyrody, gimnastyka dla kręgosłupa na kolorowej łące z profilaktyką zdrowego trybu życia – Niesamowite gawędy gospodarza w praktyce tzw. Niespieszne opowieści z wiejskiego podwórza z wesołymi z eko kreatywnymi konkursowymi, zabawami, zajęciami plastycznymi i grami terenowymi sportowo-rekreacyjnymi. W spotkaniach uczestniczyło 15 dzieci.
18-07-2020r
Temat: Wycieczka autokarowa krajoznawcza pt.: Świętokrzyskie Tropy Stasia i Nel
W dniu 18-07 -2020 r odbyła się Wycieczka autokarowa do Suchedniowskiego Parku Krajobrazowego -Trasa wycieczki prowadziła przez Rezerwat Perzowa Góra, Rezerwat Barania Góra , Oblęgorek Muzeum H. Sienkiewicza, Park Tematyczny S I E N K I EWI C Z ÓWK A – gdzie odbyły się Warsztaty tematyczne pt.; „TROPAMI STASIA I NEL”ZABAWA
DLA KAŻDEGO„ Tropami Stasia i Nel” to gra wymagająca rozwiązywania zagadeki przezwyciężania trudności. To również aktywna forma edukacji rozwijająca koncentrację, spostrzegawczość, pamięć słuchową i wzrokową. Gra pomoże również utrwalić znajomość powieści.
Wycieczkę poprowadził Grzegorz Szymański Przewodnik Świętokrzyski. Wycieczce uczestniczyło 22 osoby.

Zestawienie działań ekologicznych – sierpień 2020r.
02-08-2020r.
Temat : „GDZIE BOCIANY TAM I MY”- monitoring gniazd Bociana Białego 2020 rok.
Cel : Poznajemy bioróżnorodność gatunkową Bociana Białego
Opis : Wykład z inwentaryzacją przyrodniczą odbył się na terenie Gminy Małogoszcz wykonano
karty pracy z dokumentacją fotograficzną. Tegoroczny spis odbył się pod hasłem Gdzie Bociany tam I My to kontynuacja Programu Edukacyjnego „Bocian” według projektu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”- Wrocław, to ochrona przyrody na rzecz bocianich gniazd na terenie Gminy Małogoszcz. Dane zebrane zostały odesłane do biura PTPP „pro Natura” Wrocław. Ochrona bociana białego, najbliższej przestrzeni przyrodniczej, przynosi konkretne efekty dla przyrody i pozwala wszystkim chętnym czynnie włączyć się w podejmowane działania na rzecz tych Małogoskich Ostoi Przyrody
12-08-2019 r.
W ramach Wakacji z Ekologami 2020 w dniu 12 sierpnia 2020 r odbyła się wycieczka autokarową krajoznawczą Pt; Szlakiem Miejsc Przyrodniczo Cennych Ziemi Małogoskiej w ramach spotkania Uczestnicy zwiedzili miejsca przyrodniczo kulturowe w obrębie naszej małej ojczyzny . Wycieczkę poprowadził
Grzegorz Szymański. Wycieczce uczestniczyło 15 osób .
22-08-2020 r.
Temat : Wakacyjne obserwacje przyrody w krajobrazie kulturowym .
Cel :Ukazanie piękna przyrody scenerii krajobrazu ziemi małogoskiej .
Miejsce : okolica Małogoszcza
Opis : Podczas tych zajęć omawiany został temat krajobrazu kulturowego , nie trudno zauważyć, że krajobrazie małogoskim jest wiele ciekawych obiektów do obserwacji.
29-08-2020 r.
XI EDYCJA RAJDU RODZINNEGO NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
Klub Ekologa 29-08-2020 r. zorganizował Rajd pieszy rodzinny na zakończenie wakacji . Podczas wycieczki pieszej na odcinku Małogoszcz –Leśnica przeprowadzono gry i zabawy ekologiczne z nagrodami dla Uczestników spotkania. Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Zagrody Edukacyjnej Ostoja Dworska . Serdeczne podziękowania dla Uczestników Spotkania . W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.
w grudniu zorganizowano akcje proekologiczną
XIV MAŁOGOSKA MIKOŁAJKOWA AKCJA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „TORBA ZA
REKLAMÓWKĘ”
Po raz czternasty Dzieci z Małogoskiego Klubu Ekologa uświadamiają dorosłych , że musimy zadbać o nasze lokalne środowisko , na miarę własnych możliwości, aby zmniejszyć ilość śmieci trafiających do naszego kosza. Ochronę Środowiska możemy rozpocząć od zakupów . A krótko mówiąc od wyrobienia nawyku chodzenia po zakupy z torbą z materiału lub koszykiem . W tym celu Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu w dniu 5 grudnia 2020 r. na terenie miasta Małogoszcz – Rynek zorganizował XIV edycję Mikołajkowej Akcji w Ochronie Środowiska Pt.„Torba za reklamówkę”. Działania polegały na wymianie reklamówek plastikowych na torby płócienne. Przekazano społeczności lokalnej 100 szt. Torb z materiału, które ufundował Dom Kultury w Małogoszczu w celu kształtowania nawyku, że Ochronę Środowiska możemy rozpocząć od zakupów – A na zakupy chodzę z własną torbą z materiału i nie biorę ze sklepu jednorazowych torebek foliowych, które zaśmiecają naszą małą ojczyznę. W Eko Mikołajów jak co roku wcielili się Dzieci
z Małogoskiego Klubu Ekologa . Całą akcje zorganizował i poprowadził Koordynator ds. edukacji ekologicznej Grzegorz Szymański. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania XIV edycji Małogoskiej Mikołajkowej Akcji w Ochronie Lokalnego Środowiska.
Szczególne podziękowania dla rodziców za pomoc w opiece nad dzieciakami oraz za dokumentacjefotograficzną… Tak ,tak działamy na rzecz lokalnego Środowiska Kształtując nawyki ekologiczne w naszej małej ojczyźnie .

KLUB HISTORYCZNY „MAŁOGOSKI ODDZIAŁ POWSTAŃCZY 1863”
Działania Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 r – Klubu Historycznego działającego przy Domu Kultury w Małogoszczu mają na celu poprzez nieszablonowe, lekcje historii, patriotyzmu, kultywowanie i dokumentowanie śladów historii w naszej małej ojczyźnie. To utrwalanie tradycji
powstańczych w zapisaniu i odczytywaniu portretu przypominającego ważne fakty i wydarzeń z dziejów naszego narodu lat nadziei 1863/64 .
W tym celu Klub Historyczny – Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r brał udział w wydarzeniach upamiętniających 157 Rocznice Wybuchu Powstania Styczniowego zorganizował i uczestniczył wyjazdach na uroczystości w regionie i kraju. Ponadto Uczestniczył wydarzeniach Ferie z Historią ,
Wakacje z Historią, Gminnych Uroczystościach Upamiętniających Bitwę z 24 Lutego 1863 r gdziezorganizował wystawę , wystawił oprawę historyczną podczas uroczystości oraz w ramach współpracyze Zespołem Muzycznym Ludola powstała prezentacja multimedialna Pt.: POWSTAŃCZA ZADUMA. Klub Historyczny liczył w 2020 roku 10 osób. Zajęcia poprowadził Grzegorz Szymański .
SIŁOWNIA
Siłownia „Kulturystyczna” Domu Kultury w Małogoszczu, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, 14 lutego 2020 Roku minęło osiem lat jej użytkowania. Z siłowni korzystają zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku, grupy szkolne oraz młodzież od lat 16 za zgodą rodziców
i zaświadczeniem lekarskim. W roku 2020 z siłowni skorzystało (3166 osób). średnio to 19 osób dziennie. Z dniem 12.03.2020 siłownia została zamknięta z powodu COVID 19 do dnia 07.06.2020.
Wznowienie otwarcia siłowni w reżimie sanitarnym nastąpiło 08.06.2020r. trwało do 16.10.2020r., a od 17.10.2020 -31.12.2020 siłownia ponownie zostaje zamknięta z powodu COVID 19.
REALIZACJA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA
03.01.2020- XVII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”
05.01.2020- KONCERT GALOWY KONKURSU KOLĘD„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” –
KOŚCIÓŁ MAŁOGOSZCZ
12.01.2020 – 27 FINAŁ WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
04.02.2020 – WYSTĘP ILUZJONISTY DLA DZIECI – FERIE 2020
07.02.2020 – BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI – FERIE 2020
10.02.2020 – WYSTĘP PRZEDSZKOLA TĘCZA DLA EMERYTÓW
12.02.2020 – BAL KARNAWAŁOWY – S.P. MAŁOGOSZCZ
12.02.2020 – PRÓBA ‘’ MAŁA MISS’’
15.02.2020 – PRÓBA GENERALNA ‘’MAŁA MISS’’
16.02.2020 – KONCERT GALOWY ‘’MAŁA MISS’’
19.02.2020 – SPOTKANIE STAROSTY I BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI
21.02.2020 – LO MAŁOGOSZCZ – PRÓBA AKADEMII
22.02.2020 – PRELEKCJA M. BAZYLEWICZA , KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
23.02.2020 – OBCHODY 157 ROCZNICY BITWY POD MAŁOGOSZCZEM- RYNEK,
OSTOJA DWORSKA W LEŚNICY
24.02.2020 – AKADEMIA LO MAŁOGOSZCZ

08.03.2020 – DZIEŃ KOBIET – KONCERT ROXANNE COVER BAND
09.03.2020 – ZEBRANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
09.06.2020 – WRĘCZENIE NAGRÓD – NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA
24.06.2020 – WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ ZA SZYCIE MASECZEK
16.07.2020 – MONTAŻ SCENY POD KOŚCIOŁEM W MAŁOGOSZCZU
19.07.2020 – NAGŁOŚNIENIE MSZY PRYMICYJNEJ ARCYBISKUPA HENRYKA
JAGODZIŃSKIEGO
20.07.2020 – DEMONTAŻ SCENY POD KOŚCIOŁEM W MAŁOGOSZCZU
23.08.2020 – KONCERT CHARYTATYWNY DLA ANI SOSNOWSKIEJ – KOZŁÓW
06.09.2020 – IMPREZA CHARYTATYWNA DLA ANI SOSNOWSKIEJ –LEŚNICA
04.10.2020 – ‘’WRACAJĄ Z MIEJSCA ,DO KTÓREGO DZIŚ ZMIERZA WIELU’’
Opowieść o tym co zagraża współczesnemu światu.
26.07.11.2020 – XVIII FESTIWAL PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY ‘’NAD WIERNĄ RZEKĄ’’
– Koncert on-line na kanele youtube.
27.11.11.2020 – NAGŁOŚNIENIE UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA – RYNEK
28.27.11.2020 – BAJKA TEATRU KAFELEK – on-line na kanale youtube.
29. 06.12.2020 – TAKICH ŚWIĄT JESZCZE NIE BYŁO – bajka on- Line
SPONSORZY:
• LAFARGE CEMENT POLSKA MAŁOGOSZCZ
• STUDIO FOTO – VIDEO RAFAŁ GOLAŃSKI
• KWIACIARNIA ELŻBIETA BIEŃ
• PPHU JAN PIASECKI
• WYDAWNICTWO „NOWA GALICJA”
• SIMSET NET ARTUR SOJA, JACEK LEGUT, MICHAŁ STĘPIEŃ
• CENTRUM JĘZYKOWE „BIG BEN” MAŁOGOSZCZ
• SALON FRYZJERSKI „BRUNET”
• SALON KOSMETYKI MARZENA CIEŚLICKA
• TARTAK KOT – ŻARCZYCE DUŻE
• CENTRUM MUZYCZNE „VANAX” KIELCE
• POLSKA SIEĆ HANDLOWA „LEWIATAN” KIELCE
• PIZZERIA „NAPOLI” MAŁOGOSZCZ
• PUB&PIZZERIA „CAMELEON”
• RESTAURACJA „ROMA”
• RESTAURACJA „STARA FABRYKA”
• HURTOWNIA „R-R” RYSZARD MŁYNARSKI, RYSZARD BIERNAT
• PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MAŁOGOSZCZ
• STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE

• URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KIELCACH
• URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
• SZKOŁY Z TERENU GMINY MAŁOGOSZCZ
WSPÓŁPRACA:
• ECHO DNIA, RADIO KIELCE, TELEWIZJA ŚWIĘTOKRZYSKA
• GAZETA JĘDRZEJOWSKA, RADIO FAMA, TVP KIELCE
• MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE
• PORTAL INFORMACJI KULTURALNEJ W KIELCACH
• STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW „SENIOR”
W MAŁOGOSZCZU
• STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE
• ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KIELCACH
• PARAFIA WNMP W MAŁOGOSZCZU
• BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ
• KOMISARIAT POLICJI W MAŁOGOSZCZU
• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁOGOSZCZU
• STRAŻ MIEJSKA W MAŁOGOSZCZU
• CENTRUM KULTURY W JĘDRZEJOWIE
• DOMY KULTURY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I NIE TYLKO
• SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Z TERENU GMINY MAŁOGOSZCZ
• TEATR MASKA KRAKÓW
• ARC MUSIC – FIRMA OŚWIETLENIOWO – NAGŁOŚNIENIOWA
• ZAGRODA EDUKACYJNA „OSTOJA DWORSKA” LEŚNICA
• PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA
• NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Scroll to Top